...

Хэрэгжүүлсэн төсөл

Инэл Зайсан Виллаж

Зайсан толгойн урд хэсэгт, төв зам дагуу байрлалтай 174 айлын Инэл Зайсан Виллаж хотхон